Svatý Xaverius

28. 05. 2019

Již nějaký čas mám v plánu dohnat všeobecné vzdělání které jsem v mladí zanedbal, částečně díky studiu na průmyslovce a hlavně díky mému absolutnímu nezajmu. A jak jinak než dohnat dávno minulý vlak než četbou klasických děl.

Zakládám tak nové téma mého blogu a uvidíme jak se uchytí. Hodně mi k tomu pomáhá aplikace českého rozhlasu s audioknihami - všem doporučuji. A tady me zaujal Svatý Xaverius od Jakuba arbese.

Musím říct ze zápletka mi celou dobu přišla poněkud naivní a uměla. Přesto me zaujaly krásně znející výrazý tehdejší češtiny a hlavně vyprávění Jana Hartla, které dodává dílu další zážitek. Nakonec zápletka měla neočekávané vyústění a tak knihu zařadím mezi ty pro mě zajímavé. A možná že se i vydám podívat na ten obraz v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně, na kterém je vystavěna zápletka příběhu.

Svatý Xaverius

„A na tomto základě, ať již pravém nebo klamném, počal jsem svou nevděčnou práci: přemýšleti o tajemství Balkova obrazu svatého Xaveria. Nelze mi ovšem ani nejhlavnější výkony klopotné a často zdánlivě úplně beznadějné mé duševní práce sledovati, a proto naznačím ti ji jen v nejhrubších obrysech.

První otázka, která se mi naskytla, byla: „Je-li v obraze skutečně nějaké tajemství skryto, jakým způsobem a jakými prostředky je možno odvážiti se k jeho odhalení?“

Twitter, Facebook