Příjemné testování v Reactu

16. 10. 2018

Už je to pár měsíců, co jsem začal psát aplikaci v Reactu (konečně!) a nebyla by to pořádná aplikace, kdyby něměla nějaké ty testy. Kromě unit testů mám rád testy, které přímo pracují s UI, jsou komplexní a otestují celý proces, který provádí uživatel. A jeden takový chci ukázat. Pro test jsem použil knihovnu jsdom místo Enzyme, protože mi přišlo jednoduší testování včetně vnořených komponent. Nebylo to jednoduché ale po mnoha testech a mnoha přepisování, myslím, že jsem spokojený s podobou testů. Bezvadné je, že to funguje i s Reduxem. Trochu oříšek bylo čekání na načtení dat. Původně jsem to řešil přes setTimeout(), který zařadil další zpracování na konec smyčky vykonávaných příkazů. Nakonec pro hezký zápis používám knihovnu timeout-as-promise. A teď s radostí do dalších testů.

import {afterEach, beforeEach, describe, it} from 'mocha';
import TestUtils from 'react-dom/test-utils';
import React from 'react';
import {expect} from 'chai';
import jsdom from 'jsdom-global';
import thunk from 'redux-thunk';
import fetchMock from 'fetch-mock';
import delay from 'timeout-as-promise';
import {Provider} from 'react-redux';
import {applyMiddleware, compose, createStore} from 'redux';

import {setId} from '../actions';
import {rootReducer} from '../reducers';
import {initialState} from '../initialState';
import ConnectedComponent from './Component';

const middleware = [thunk];

const enhancer = compose(
  applyMiddleware(...middleware),
);

const initStore = () => {
  return createStore(rootReducer, initialState, enhancer);
};

const createComponent = (store) => {
  return TestUtils.renderIntoDocument(<Provider store={store}><ConnectedComponent/></Provider>);
};

const getComponent = (component) => {
  return TestUtils.findRenderedDOMComponentWithClass(component, 'component-css-selector');
};

const baseApiUrl = settings.backofficeApiUrl[mode.UNIT_TEST];

describe('Test Component', function () {
  beforeEach(function () {
    global.cleanup = jsdom();
  });

  afterEach(function () {
    fetchMock.reset();
    fetchMock.restore();
    global.cleanup();
  });

  it('should show', async () => {
    fetchMock.getOnce('http://apiurl.local', {status: 200, message: 'OK', data: {id: 10, data: 'data'}});

    const store = initStore();
    const c = getComponent(createComponent(store));
    const input = c.querySelector('input');

    expect(input.value).to.equal('');
    expect(input.hasAttribute('disabled')).to.equal(true);

    await store.dispatch(setId(10));

    expect(input.value).to.equal('Načítám...');
    expect(input.hasAttribute('disabled')).to.equal(true);

    await delay();

    expect(input.value).to.equal('data');
    expect(input.hasAttribute('disabled')).to.equal(false);
  });
});

A ještě jak takový test pustit:

mocha --require babel-register --require babel-polyfill app/react/src/**/*.test.js --recursive --sort

Twitter, Facebook