Dramaticky jednoduché GUI pro aplikace příkazové řádky (Windows OS)

18. 03. 2019

To se jsem se zase jednou dostal do pěkně svízelné situace, když jsem kývnul na prosbu naprogramovat jednoduchou aplikaci. Vypadalo to na hodinku práce a abych trochu zamachroval, prohlásil jsem, že to je na 5 minut - za to si dlužím ještě nafackovat. Samozřejmě to trvalo asi 3 hodiny a to bzl teprve začátek.

Program samotný je docela jednoduchý - vzít HTML stránku a přechroustat data do Excelu. Naprogramoval jsem to jako řádkovou aplikaci v Node JS. Zásadní problém nastal tím, že uživatel, pro kterého aplikace byla určená, ihned po shlédnutí černé obrazovky příkazové řádky, se začal dožadovat klikátka. Ó bože a je to tu - takzvaná situace „sesuv na dálnici bez pořádného geologického průzkumu“. Co teď s tím? Napadlo mě toto:

 • Přepsat aplikaci do jazyka s přímou podporou GUI, např. Visual Basic - roztomilý nápad, ale zahodit současnou práci se mi nechtělo.
 • Použít GUI framework pro Javascript, např. Electron nebo NW.js. První jmenovaný byl moc složitý a druhý zas moc pomalý.
 • Přepsat aplikaci z Node.js na aplikaci spustitelnou v browseru. To se dokonce podařilo ale narazilo to na CORS, neboť zdroj dat je HTML stránka starého neudržovaného eshopu.
 • Vytvořit API pro jednoduchou HTML stránku. To mi přišlo moc složité i zhlediska distribuce ke klientovi.

Už jsem byl bezradný ale náhoda mě přivedla na Stackoverflow.com, kde jsem narazil na podivný název HTA. A nevěřil jsem vlastním očím, ono to funguje.

Takhle to vypadá v praxi:

Video

A takhle vypadá pod kapotou run.bat:

<!-- :: Batch section
@echo off
setlocal

echo Wait for action:
for /F "delims=" %%a in ('mshta.exe "%~F0"') do set "URL=%%a"
echo Run with url: "%URL%"
node .dist/index.js %URL%
set /p EXPORTNAME=<export-name.txt
start %EXPORTNAME%
goto :EOF
-->


<HTML>
<HEAD>
<HTA:APPLICATION SCROLL="no" SYSMENU="no" >

<TITLE>Eshop bio export</TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
window.resizeTo(500,100);

function doExport(){
 var val = document.getElementById('url').value
 var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 fso.GetStandardStream(1).WriteLine(val);
 window.close();
}

function doClose(){
 var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 fso.GetStandardStream(1).WriteLine('');
 window.close();
}

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
  <input value="http://" id="url" style="width: 350px;">
  <button onclick="doExport();">Spustit</button>
  <button onclick="doClose();">Zavrit</button>
</BODY>
</HTML>

Poznámka: Protože knihovna pro vytváření excel souboru umí výsledek uložit na disk, přidal jsem k názvu souboru časovou značku a do speciálního souboru export-name.txt si ukládám název posledního vygenerovaného exportu. To vše mi umožní spustit export v excelu ihned po dokončení.

Twitter, Facebook